Mr. & Mrs. Fu’s Pre-wedding Gallery in Chiang-Mai

0.40-dodototo.com-142013080819

和内向含蓄的姑娘,实在真诚的小伙子一道的旅程,
不会是那么花样百出浪漫惊喜不断,
但是每时每刻的平实又踏实的幸福感,就这样的写在脸上。

可能每个女孩都做过千万次的公主梦,
而走入现实所遇的生活,
公主两个字往往并不是锦衣玉食,
而是视你如珍宝,捧你在掌心的那份爱。

而长久的幸福,
是不会厌倦的与你携手,
从天明行至夜幕,走过长长岁月里的春夏秋冬,
才知,
彼此就是命运里安排的最美好与幸运的细水长流。

2-dodototo.com-131027420201

3-dodototo.com-131130161068

4-dodototo.com-131056571048

5-dodototo.com-131231291076

1-dodototo.com-131536220271

6-dodototo.com-141119030275

7-dodototo.com-141318440545

8-dodototo.com-141135501136

9-dodototo.com-141321180552

10-dodototo.com-141136100288

11-dodototo.com-141248020445

12-dodototo.com-141258460472

13-dodototo.com-141315000536

14-dodototo.com-141335110585

15-dodototo.com-141326001347

16-dodototo.com-141310240511

17-dodototo.com-141311470522

18-dodototo.com-141331400582

19-dodototo.com-141410061478

20-dodototo.com-141418370668

21-dodototo.com-141359181425

22-dodototo.com-141415381497

23-dodototo.com-141417081508

24-dodototo.com-141430041540

25-dodototo.com-141740430707

26-dodototo.com-141738470705

27-dodototo.com-141739531581

28-dodototo.com-141917311657

29-dodototo.com-151307070930

30-dodototo.com-151251231879

31-dodototo.com-151302431920

32-dodototo.com-151304191929

33-dodototo.com-151339332051

34-dodototo.com-141907441612

35-dodototo.com-141917270740

36-dodototo.com-141939520759

37-dodototo.com-142012370818

38-dodototo.com-142006581773

39-dodototo.com-141949050774

41-dodototo.com-141941141698

42-dodototo.com-142024340854

43-dodototo.com-142014061811

44-dodototo.com-142034591865

分享到微信

用微信“扫一扫”左侧的二维码,即可把本页分享给您的微信好友或朋友圈。
欢迎关注我们的微信公众账号:dodototovision

This entry was posted in Prewedding and tagged , , , , . Bookmark the permalink.